Zázvor – olej zodpovednosti za vlastný život

Ginger (zázvor) – éterický olej zodpovednosti za vlastný životobr. zázvor

Zázvorový éterický olej nemá žiadne obmedzenia. Má svoj účel a docela isto ho aj plní. Zázvor účinne podporuje ľudí v tom, aby se aktívne zapájali a zúčastňovali sa na dianí v živote. Učí nás, že pre úspech v živote musí byť človek plne oddaný svojej veci.

Rieši zakorenené modely obete mentality. Obeť mentality prejavuje pocity bezmocnosti a žije v presvedčení, že všetko je mimo kontroly, odmieta prevziať zodpovednosť za život, alebo zvaľuje vinu na nepriaznivé životné okolnosti, osoby, alebo iné vonkajšie vplyvy. Obeť sa cíti byť zaseknutá, keď sa snaží prenášať alebo popierať vlastnú zodpovednosť a obviňovať iných za svoje neúspechy.

Zázvor napomáha k prijatiu plnej zodpovednosti za svoje životné okolnosti. Podporuje aktivne naladenie založené na osobnej celistvosti, plnej zodpovednosti a individuálnej voľbe. Človek začína vidieť sám seba ako tvorcu vlastného osudu. Už nevyčkáva na zmenu vonkajších okolností, pretože si sám začína vytvárať svoj osud. Takto nezávislý človek už dokáže niesť plnú zodpovednosť za dôsledky svojich činov alebo svojej nečinnosti.

Podobné články