Slim & Sassy – éterický olej vnútornej krásy

Slim & Sassy (metabolická zmes), olej vnútornej  krásyobr. éterický olej vnútornej krásy

Okrem podpory fyzických aspektov chudnutia, dá sa táto zmes použiť taktiež k riešeniu emocionálnych vzorcov, ktoré sú ich základom a regulujú váhu tela. Tí, ktorí  potrebujú túto zmes, si môžu stanovovať prísne ciele v diéte alebo programu chudnutia.

Existuje viera, že odoprením potešenia z jedla a vedomým ovládaním tela sa vynútia požadované výsledky. Namiesto toho sa po takom drastickom sebazaprení telo nepríjemne ozve v zúfalej snahe o prežitie. Potreba potravín a sladkostí sa dramaticky zvyšuje, čo má za následok náhle výkyvy diéty, hmotnosti a nálad. To obvykle vedie k pocitu sklamania a straty kontroly, pretože človek podlieha sebakritike a sebanenávisti.

Metabolická zmes napomáha k uvoľňovaniu ťažkých emócií, ktoré prispievajú k fyzickej a emocionálnej rovnováhe. Napomáha k hľadaniu pocity sebahodnoty. Pokiaľ sa vyrovnáme s vlastným telom a prijmeme ho také aké je, naše telo omnoho ľahšie nájde svoje ideálne sebavyjadrenie. Zmes napomáha ľuďom v tom, aby sa povzniesli nad potrebu sebaodcudzovania a prijali prírodnú  krásu svojho tela a jeho vnútornej hodnoty bez ohľadu na vonkajšie fyzické vlastnosti ako je napr. Váha, tvar alebo veľkosť.

Podobné články