Šalvia muškátová – olej jasnosti a vízie

Clary Sage (šalvia  muškátová) – éterický olej jasnosti a vízieobr. Šalvejový ´terický olej

Šalvia muškátová pomáha ľuďom zmeniť vnímanie. Dáva im odvahu „vidieť“ pravdu takú, aká je. Jeden z najlepších olejov na posilnenie čakry tretieho oka, šalvia odstraňuje temnotu a ilúzie a pomáha vidieť obmedzujúce presvedčenia. Pomáha nám otvoriť sa novým myšlienkam a pohltenom. Môže pomôcť pri kríze v liečení, kedy je treba radikálnu zmenu uhla pohľadu. Otvára dušu novým možnostiam a skúsenostiam.

Pomáha pri otváraní kreatívnych kanálov a odstránenie tvorivých blokov. Odstraňuje rušivé prvky z mysle a pomáha jednotlivcom pri hľadaní stavu „prázdnoty“, v ktorom sa môžu realizovať tvorivé sily. Otvára svet snov, a zvyšuje tým schopnosť vizualizovať a predstavovať si nové možnosti.

Učí ducha, ako používať svoje Bohom dané dary a je obzvlášť užitočný pri objasňování duchovnej vízie. Pomáha v rozvoji daru rozlišovania. Podnecuje rozšírenie vízie a prijímania reality duchovného sveta.

Podobné články