Petitgrain

Petitgrain

Olej Rodu

Petitgrain éterický olej osvetľuje programy a tendencie k podvedomému opakovaniu rodinných omylov. Človek, ktorý potrebuje Petitgrain nedokáže, alebo nechce opustiť spôsob rozmýšľania, ktorým myslela jeho rodina. Namiesto toho, idú v stopách svojich predchodcov a rodinných tradícií. Takýto človek pociťuje veľký zmysel pre povinnosť, alebo lojálnosť voči programom a tradíciám svojej rodiny. Akúkoľvek odchýlku od nich  vnímajú ako zradenie rodiny. Pociťujú záväzok pokračovať v programoch a tradíciách, čú už sú zdravé, alebo nie. V snahe uctiť si svojich predkov, daný človek lipne k starým a všeobecne prijímaným spôsobom žitia a myslenia. Postupom času s dokonca taký človek môže cítiť neschopný urobiť rozdielne rozhodnutie.

Petitgrain pozýva ľudí k robeniu vlastných rozhodnutí, aj keby to malo znamenať odchýlenie sa od  zabehaných spôsobov. Povzbudzuje k novému,  zdravšiemu napojeniu medzi jednotlivcom a jeho rodinou. Petitgrain podporuje k robeniu vlastných rozhodnutí v živote, ale súčasne tak, že sa človek cíti napojený na svoju rodinu a rod. Vzbudzuje hlbokú úctu k pozitívnym formám rodovej múdrosti, znalostiam a rodinnej histórie.  Petitgrain učí , že keď si chceme skutočne vážiť vlastnú rodinu, musíme žiť zo svojho vlastného stredu pravdy.

Podobné články