On Guard – éterický olej ochrany

On Guard (ochranná zmes), éterický olej ochrany obr. olej ochrany

Táto kombinácia éterických olejov sa obvykle používa k ochrane pred baktériami, plesňami a vírusmi. Ochranné vlastnosti tejto zmesi však presahujú fyzickú úroveň tým, ako pomáhajú držať od tela rôzne parazity, dominantné osobnosti a iné negatívne vplyvy. Ochranná zmes pousiluje ľudský imunitný systém, ktorý riadi schopnosť brániť sa proti útokom fyzických patogenov a negativnych energií.

Táto zmes je nesmierne užitočná pre posilňovanie vnútorného Ja spolu s vnútorným odhodlaním postaviť sa za seba a žiť v dokonalosti. Táto zmes je špeciálne určená pre ľudí, ktorí majú oslabené hranice kvôli nejakému trvalému narušovaniu ich osobného priestoru. Zmes im dáva silu povedať  „nie“ a odhodlanie nastaviť jasné hranice. Zmes pretína nezdravé spojenie ako napr. spoluzávislosť, parazitujúce vzťahy či citové víry prameniace z negatívneho skupinového zmýšľania. Ochranná zmes učí sa o seba postarať a žiť v celistvosti so svojim pravým Ja.

Podobné články