Frankincense (kadidlo) – éterický olej pravdy

Frankincense (kadidlo) – olej pravdyobr. kadilový esenciálny olej

Kadidlový olej odhaľuje podvody a falošné pravdy. Vyzýva
 k upusteniu od nižších vibrácií, klamstiev, klamov a negativizmu. Pomáha vytvárať nové pohľady založené na svetle a pravde. Pripomína nám spirituálne porozumenie, dary, múdrosti a poznanie, ktoré si so sebou priniesla naša duša do tohto sveta. Je to účinný čistiaci prostriedok, ktorý odpudzuje duchovnú temnotu. Pomáha nám „rozviazať si oči“, odstrániť blokády z mysle, či bariéry zo srdca. Odhaľuje pravdu spojením duše so svojim vnútorným svetlom.

Podporuje vytváranie zdravého puta s otcom. Vyvoláva duchovné probudenie a otcovskú lásku k všetkému Božskému. Pokiaľ sa niekto cíti byť opustený alebo zabudnutý, pripomína mu, že je stále milovaný a ochraňovaný. Aj keď má tento olej neuveriteľne silný účinok, je taktiež jemný, ako milujúci otec, ktorý poskytuje stravu, vedenie a ochranu.

Kadidlo symbolizuje jednotu vesmíru spojením s naším vyšším Ja a jeho plánom. Chráni telo aj dušu pred negatívnymi vplyvmi a pomáha duši v jej duchovnom vývoji. Posilováním praxe modlitby a meditácie tento olej otvára duchovné kanály, ktoré umožňujú spojiť sa s Bohom. Prostredníctvom svetla a moci kadidla sa tak dá priblížiť k božstvu, zdravej mužnosti a veľkoleposti nášho pravého Ja.

Podobné články