Fenykel – éterický olej zodpovednosti

Fennel (fenykel) – olej zodpovednostiobr. fenyklový éterický olej

Fenykel podporuje osoby, ktoré majú oslabený zmysel pre samých seba. Títo ľudia majú pocit, že podliehajú životným povinnostiam, pričom majú pramalý alebo žiadny záujem zlepšiť svoju situáciu.

Feniklový éterický olej týmto ľuďom znovuzapaľuje vášeň pre život. Povzbudzuje ľudskú dušu k prevzatiu plnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Učí, že život nie je natoľko ťažký alebo zložitý, aby sa nedal zvládnuť.

Tento olej nabádza k životu v jednote so sebou samým, a to napriek tomu ako nás súdi okolie. Keď je niekto paralyzovaný strachom a hanbou, dokáže ho tento olej zmobilizovať. Obnovuje silné puto k telu a vlastnému Ja, v prípade prejavu slabosti alebo oddelenia.

Rovnako nás podporuje, aby sme načúvali k jemným správam, ktoré nám vysiela naše telo. To je dôležité hlavne v situáciách, kedy dochádza k strate spojenia s prirodzenými signálmi tela kvôli zlej životospráve, drsným diétam, poruchám príjmu potravy a požívaniu drog. Vďaka naladeniu na skutočné potreby tela, obmedzuje tento olej túžbu po zážitkoch, ktoré otupujú ľudské zmysly. Podporuje prirodzenú schopnosť organizmu zachytiť pocity hladu, smädu, nasýtenia, únavy alebo vyčerpania. Rovnako podporuje znovunadobudnutie chuti k jedlu a k samotnému životu.

Podobné články