Čierne korenie – olej demaskovania

Black Pepper (čierne korenie) – olej demaskovania

obr. cierne korenie listČierne korenie odhaľuje masky a fasády slúžiace k ukrytiu aspektov seba samého. Od detstva  sa väčšina z nás učí, že niektoré pocity a chovanie sú „dobré“, zatiaľčo iné nie sú. Takže miesto toho, aby sme sa snažili pochopiť zdanlivo nevhodné pocity a chovanie, obyčajne ich súdime, odsudzujeme a potlačujeme sami v sebe. Skoro sa v živote  naučíme, že aby sme mohli byť milovaní a akceptovaní, musíme skrývať svoje nežiadúce aspekty za maskou alebo fasádou.

Čierne korenie nabáda, aby ľudia zostali stáť nohami na zemi a zorientovali sa v menej zrozumiteľných zákutiach v samom sebe. Či už sú ich pravé motívy a pocity uznávané alebo nie, pokračujú vo svojej existencii aj naďalej. Čím viac sú tieto pocity potlačované a pochovávané, tým viac sa potom hlásia. Pokiaľ nie sú úprimne prijaté a uznané, prejavujú sa nevyspytateľným, nutkavým a návykovým chovaním.

Čierne korenie taktiež dokáže znovu zapáliť oheň duše, podnietiť motiváciu, vysokú energiu a urýchliť proces hojenia. Dáva silu prekonávať výzvy a problémy, ktoré ľudia nosia v sebe a vyzýva ich, aby žili v jednote s vlastným Ja.

Podobné články