cédrové drevo – olej sounáležitosti

Cedarwood (cédrové drevo) – éterický olej sounáležitostiobr. Cedrový éterický olej

Cédrové drevo pomáha ľuďom zažiť silu a hodnotu ľudskej spolupatričnosti. Jedinci, ktorí potrebujú cédrové drevo, majú problémy s citovými väzbami uprostred sociálnych skupín. To môže byť spôsobené jednak príliš silnou potrebou individuality / nezávislosti. Ľudia často žijú radšej oddelene, či až prehnane nezávisle a odmietajú podporu rodiny, priateľov alebo skupiny.

Na druhej strane môže mať toto odpojenie svoju príčinu v tom, že jedinec sa cíti byť oddelený a odpojený od „ľudskej rodiny“. Cédrové drevo nám pomôže spolupatričnosť pocítiť a pomáha nám i v procese otvárania srdca, aby sme boli schopní prijímať lásku a podporu od druhých ľudí. Vyzýva silne individualisticky zameraných jedincov, aby vymenili silu individuality za podpornú a starostlivú silu skupiny.

Cédrový éterický olej podporuje človeka v tom, aby uvidel, že nie je sám, že život je zdieľateľná skúsenosť. Cédrové drevo taktiež pomáha otvárať vedomie jedinca systému podpory, ktorý je mu už k dispozícii, ako  sú napríklad priatelia či rodina, ktorých doposiaľ prehliadal. Nabáda človeka, aby dával i prijímal a mohol tak zažívať silu skupiny a radosť zo vzťahov.

Podobné články