Martina Valníčková
Kremencová 5
84107 Bratislava
Slovenská republika

02-64775480
0907-718958
esencialneoleje@eterickeoleje.sk

Fakturačné údaje
IČO: 46820663

Firma je zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu
Bratislava pod číslom 110-217659

Bankové spojenie Tatra Banka a.s.
SK54 1100 0000 0029 2088 1380

Máte otázky? Napíšte nám